Program pozwala uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdobyć stypendia na rozwój pasji i dalszą edukację. Organizatorzy – IKEA i Fundacja Świętego Mikołaja zapraszają szkoły do rekrutacji i zgłoszenia do programu. Zgodnie z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY w roku szkolnym 2016/2017 w województwie łódzkim stypendia otrzymają uczniowie 5 szkół. W zeszłym roku stypendia trafiły do 18 osób z województwa łódzkiego.

1. Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz online w terminie do 4 września 2016 r., umieszczony na stronie IKEA.pl/Stypendia.

2. Szkoły zostaną wybrane do programu wg następujących kryteriów:

- uzasadnienie chęci udziału w programie,

- zaangażowanie szkoły w promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za społeczność lokalną i działalności na jej rzecz.

3. Lista szkół zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona na stronie programu w terminie do 9 września 2016 r.

4. Do szkół zakwalifikowanych do udziału w programie pocztą zostanie przesłana do podpisania umowa partnerska oraz plakaty informacyjne.