24 stycznia o godzinie 19.00 w Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego w Łodzi zmarł Zbigniew Kowalczyk – przewodniczący Rady Nadzorczej Pabianickiej Fabryki Narzędzi PAFANA, szef NSZZ Solidarność w tej fabryce., przewodniczący Solidarności w Pabianicach.

Kowalczyk był inicjatorem powstania pracowniczej spółki akcyjnej oraz prywatyzacji fabryki narzędzi w roku 1996. W sprawy spółki i jej pracowników był zawsze zaangażowany i przedkładał ich dobro ponad innymi sprawami. W czasie długoletniej, ciężkiej choroby zawsze znajdował czas i zajmował się najważniejszymi sprawami w firmie. Pochylał się nad sprawami osobistymi nie tylko pracowników spółki, ale i nad problemami każdego człowieka, który o taką pomoc zwracał się do niego.

prezes zarządu
Andrzej Styczyński

Pogrzeb będzie w środę o godzinie 12.00 z kaplicy na cmentarzu komunalnym. Kondukt żałobny przejdzie na cmenatrz ewangelicki, gdzie Zbigniew Kowalczyk zostanie pochowany.