- Od lat doceniamy dużą rolę, jaką spełniają ochotnicze straże pożarne w systemie ratownictwa – przemawiał Krzysztof Habura, starosta pabianicki w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kilońskiego. - Rola druhów jest nie do przecenienia. Dlatego cieszymy się, mogąc wykorzystać furtkę, która się otworzyła i dała samorządowi możliwość bezpośredniego wsparcia jednostek OSP. Ogłosiliśmy konkurs, którego laureatami zostało sześć jednostek.

Symboliczne czeki przedstawicielom jednostek OSP wręczył starosta Krzysztof Habura.

- Cieszę, że ta uroczystość odbywa się u nas na placu, ponieważ straż jest jedna, działamy razem i często polegamy na ochotniczej straży pożarnej – mówił starszy brygadier Władysław Duraj, komendant Powiatowy PSP w Pabianicach. - Chciałbym, żeby uroczystości tego typu były częściej, a my chętnie placu udzielimy.

Skąd te pieniądze?

28 czerwca Rada Powiatu Pabianickiego z inicjatywy Starosty Krzysztofa Habury przyjęła odpowiednie zmiany do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2023”, aby umożliwić przekazanie przez powiat dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na ten cel zabezpieczono 20.000 zł w budżecie powiatu.

W lipcu przyjęto również uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania „Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód”. Jednostki miały 3 tygodnie na zgłaszanie ofert na zakup sprzętu.

Oferty złożyło 6 jednostek: OSP w Konstantynowie, Kudrowicach, Pabianicach, Piątkowisku, Lutomiersku i Kazimierzu.

Powołana komisja rozpatrzyła formalnie i merytorycznie wszystkie wnioski i na podstawie ich oceny zaproponowała zarządowi podział środków. 29 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu zatwierdził uchwałą wyniki konkursu. Dotacje przyznane zostały wszystkim zgłoszonym. Są to: OSP Konstantynów – 4.000 zł, OSP Kudrowice – 3.000 zł, OSP Pabianice – 3.000 zł, OSP Piątkowisko – 3.000 zł, OSP Kazimierz – 4.000 zł, OSP Lutomiersk – 3.000 zł.