Tematem: „Przyjazna szkoła w duchu kształcenia ustawicznego i oceniania kształtującego” PODN i DM rozpoczął nowy rok szkolny w pracy z nauczycielami i dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 80 osób i miedzy innymi łódzki kurator oświaty dr Jan Kamiński oraz kierownik oddziału Ewaluacji Pracy Szkoły i Placówek Kuratorium Oświaty w Łodzi – Halina Cyrulska.
Było kilka wykładów: "Kształcenie ustawiczne wobec potrzeb rozwoju jednostki " E. Roszko z Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, "Idea kształcenia przez całe życie" M. Dobrosielskiej-Gaweł z EGO Łódź, "Szkoła przyjazna uczniom dzięki ocenianiu kształtującemu" Anny Hartleb z Pabianic.

- Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne dotyczące projektu nt. kształcenia ustawicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - informuje Zofia Szmidt, organizator i główny konsultant PODN i DM w Pabianicach.