Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców, instytucji wspierających przedsiębiorczość lokalną, osób bezrobotnych, poszukujących pracy w kraju i na terenie UE, młodzieży szkolnej i absolwentów uczelni wyższych, osób zamierzających zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Targi odbędą się 21 w marca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52. Potrwają od 10.00 do 15.00.