Poprzedni nie został rozstrzygnięty, bo kandydaci nie spełnili wymogów konkursu. 

Chętny na to stanowisko musi posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe, nie może być karany karą dyscyplinarną, ani wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Szczegółowe wymagania dotyczące kandydatów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca.