Jak powstała szacowna jubilatka? W roku 1902 dobroński gospodarz – Wojciech Kabza razem z bratem Antonim oraz przy wsparciu miejscowego proboszcza Marcjana Włostowskiego i dziedzica Zygmunta Kellera założył 12-osobową orkiestrę dętą.

Pierwszy publiczny występ orkiestry odbył się w czasie świąt Bożego Narodzenia 1903 roku w kościele parafialnym w Dobroniu, gdzie wspólnie z chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” grano kolędy.

Od 1946 roku orkiestra regularnie uczestniczyła w obchodach Święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, brała udział w przeglądach, konkursach i festiwalach organizowanych przez władze spółdzielcze, wojewódzkie, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, często zajmując czołowe miejsca.

Jej repertuar obejmuje wiele gatunków muzycznych: marsze, pieśni okolicznościowe, utwory taneczne.

Od 1990 roku orkiestra weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury (obecnie Dobrońskiego Centrum Kultury) w Dobroniu, a jednocześnie działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kolejno kapelmistrzami orkiestry byli: Stanisław Bartosik,Mikołaj Stanisławski, Aleksander Matuszyński, Władysław Gębicki i Kazimierz Szczepański.