Dom preadopcyjny, bo tak również nazwali go społecznicy, ma zapewnić pobyt czasowy osobom, którym przewrotny los rzucał kłody pod nogi. 

- Chcemy objąć opieką osoby, które stanęły w obliczu sytuacji kryzysowej np. ofiary przemocy, osoby, które ukończyły terapię uzależnień i czują, że potrzebują dalszej pomocy i wsparcia – wyjaśnia Ireneusz Jażdżewski, prezes stowarzyszenia. - Są to też osoby, które odbyły karę w zakładach karnych i potrzebują pomocy w readaptacji społecznej.

Pobyt w hostelu ma trwać od 3 do 9 miesięcy, w zależności od sytuacji życiowej. Kamienica, którą udostępniło miasto, ma 117 metrów kwadratowych.

- W zamyśle możemy zrobić w niej miejsce dla 14 osób –  planuje Ireneusz Jażdżewski. - Na piętrze kobiety – cztery mieszkania dla sześciu osób, a na parterze mężczyźni – dwa mieszkania na dziewięć osób.

Pobyt tam ma nauczyć niezbędnych doświadczeń, potrzebnych do samodzielnego życia. Ale nie tylko.

- Ma pomóc przetrwać najtrudniejszy, pierwszy okres po przejściu turbulencji życiowych - podkreśla społecznik.

Oprócz dachu nad głową stowarzyszenie chce zapewnić swoim podopiecznym doradztwo zawodowe, grupy wsparcia (np. dla osób uzależnionych) i pomoc socjalną.

Zanim jednak ktokolwiek zamieszka w budynku, potrzebny jest generalny remont. Między innymi trzeba naprawić dziurawy dach. Członkowie misji są w stanie w dużej mierze zrobić remont własnymi rękoma, ale brakuje do tego materiałów. W związku z tym zwrócili się do nas po wsparcie. Zorganizowali w internecie zbiórkę pieniędzy. Można przyłączyć się do niej TUTAJ.

Teen Challenge chce otworzyć hostel dla potrzebujących

Czy zajmuje się na co dzień Teen Chalenge?

Zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniom społecznym, pomocą ludziom uzależnionym, bezdomnym, ułatwianiem powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniem społecznym, udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Obszar ich działania obejmuje przede wszystkim miasto Pabianice i powiat pabianicki. Siedziba Teen Challenge znajduje się przy ul. Moniuszki 19.