4 maja fotoradar stanie na ulicach: 
Grota-Roweckiego przy SP 3 (godz. 10.30 – 13.30),
Partyzanckiej przy SP 9 (godz. 14.30 – 17.30).
 
5 maja strażników możemy spotkać na ulicach: 
ul. Zamkowej przy SP 5 (godz. 6.30 – 9.30),  
20 Stycznia przy Gimnazjum nr 3 (godz. 10.30 – 13.30),
Mokrej w okolicy SP 3 i Przedszkola Miejskiego nr 13 (godz. 14.30 – 17.30).
 
6 maja na ulicach:
Jana Pawła II przy SP 13 (godz. 6.30 – 9.30),
Nawrockiego przy SP 17 (godz. 10.30 – 13.30),
Zamkowej przy SP 5 (godz. 14.30 – 17.30).
 
7 maja trzeba uważać na:
ul. Warszawskiej przy PM nr 6 (godz. 6.30 – 9.30),
Grota-Roweckiego przy SP 3 (godz. 10.30 – 13.30),
Zamkowej przy SP 5 (godz. 14.30 – 17.30).
 
8 maja maszyna stanie na ulicach:
ul. Grota-Roweckiego przy SP 3 (godz. 6.30 – 9.30),
20 Stycznia przy Gimnazjum nr 3 (godz. 10.30 – 13.30),
Warszawskiej przy PM 6 (godz. 14.30 – 17.30).