Dziś po południu dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi ostrzegł mieszkańców przed podtopieniami. Wysoka woda płynie zwłaszcza korytem (a nawet poza nim) Warty oraz Grabi. I podtapia okoliczne gospodarstwa. Źle jest w okolicach Łasku i Sieradza.
Przebywanie nad brzegami Warty i jej dopływów może być niebezpieczne – ostrzega dyżurny WCZK.