- W 2008 roku złożono 2 wnioski spełniające wszystkie kryteria wynikające z uchwał. Udzielono ulg na łączną kwotę 10.681 zł - mówi wiceprezydent Jarosław Cichosz.

Zwolnienia z podatku są możliwe od nieruchomości położonych na terenie rewitalizowanym miasta Pabianic przy ulicach: Warszawskiej (do nr 47), Zamkowej i Stary Rynek. Podstawa prawna: Uchwała Nr XX/265/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji miasta Pabianic (wraz z późn. zm. Uchwałą Nr XXII/279/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2008 r.). Zwolnienia obejmują lata 2008-2010 i przysługują podatnikom (os. fizyczne, prawne, jednostki org. nie posiadające osobowości prawnej), które zrealizowały działania inwestycyjne na ww. terenie na kwotę nie niższą niż 200 proc. kwoty podatku od nieruchomości.

W 2009 r. wpłynął jeszcze jeden wniosek dot. zwolnienia za 2008 r. Jest w trakcie weryfikacji.
Wszelkich informacji dot. zwolnień podatkowych wynikających z tych uchwał udziela: Jarosław Biskupski – pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji miasta. Tel: (0-42) 22-54-606, e-mail: jbiskup@um.pabianice.pl