Budynek przy ul. Narutowicza został częściowo wyłączony z użytkowania.

- To aktualna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po ocenie jego stanu technicznego. Został zabezpieczony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka magistratu.

Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych pojawiły się liczne pęknięcia, a to za sprawą robót budowlanych prowadzonych na sąsiedniej działce. Pisaliśmy o tym w artykule: Urzędnikom grozi niebezpieczeństwo.

Na posterunku zostaje Straż Miejska, która zajmuje parter.

Co zmieni się dla mieszkańców?

Od poniedziałku (13 lipca) Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych przeniesie się do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. św. Jana 10. Zajmie pomieszczenia galerii Ex Libris na parterze. Będzie czynny w poniedziałek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00, pozostałe dni 8.00 do 16.00. Do tego czasu sprawy można załatwiać telefonicznie, pod numerem 502 244 601 lub 507 012 588.

Od środy (15 lipca) sprawy w zakresie Wydziału Spraw Lokalowych będzie można załatwić przy ul. Zamkowej 16 (sala nr 4 na parterze) codziennie, w godzinach pracy urzędu. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem: referat spraw lokalowych 512718 409, referat dodatków mieszkaniowych 507 012 597.

Dokumenty do obu oddziałów można składać w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie UM przy ul. Zamkowej 16.