W sali Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej trwa walne zgromadzenie członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spotkali się tu mieszkańcy administracji nr 4 na pierwszym z dziesięciu zebrań cząstkowych. Walne zgromadzenie podzielono na raty, bo w Pabianicach nie ma takiej sali, która pomieściłaby wszystkich członków spółdzielni.
Na dzisiejsze spotkanie przyszło tylko 41 z 577 uprawnionych członków PSM - mieszkańcy tego osiedla. Zebranie zaczęło się z opóźnieniem od wybrania prezydium. Przewodniczącym został Ryszard Tkacz. Potem wybrano komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał i wniosków.
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad tak, by na początku wybrać członków Rady Nadzorczej PSM i Rady Osiedla.
- Bo jesteśmy jeszcze wszyscy i na siłach - tłumaczył. - Potem możemy zapoznać się ze sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
18 członków Rady Nadzorczej wybierano spośród 215 zgłoszonych kandydatów . Samo odczytywanie listy kandydatów zabrała Tkaczowi ponad pół godziny. Obecni na sali byli kandydaci: Ryszard Tkacz, Franciszek Suliński, Anna Płońska, Włodzimierz Bartłomiejczyk, Anna Bogucka, Bożena Krukowska, Adam Krasiński. Im zebrani mogli zadawać pytania. Nie było ich zbyt wiele.
Kandydatów do Rady Osiedla jest 130.

W tej chwili zebrani głosują. Na listach mają wypisane alfabetycznie nazwiska wszystkich kandydatów. Muszą zakreślić tylko 18. Potem komisja skrutacyjna policzy oddane głosy i zalakuje koperty. Wyniki wyborów będa znane dopiero po ostatnim spotkaniu.