Władze miasta złożyły trzy wnioski o dofinansowanie.

- Pierwszy z nich dotyczy inwestycji małych - informuje wiceprezydent Marek Gryglewski. – Chodzi o poprawę infrastruktury elektroenergetycznej oraz efektywności energetycznej budynków.

Mówiąc prościej, miasto chce wymienić źródła światła w latarniach ulicznych, zamontować oświetlenia w nowych miejscach, doświetlić przejścia dla pieszych oraz zmodernizować oświetlenia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– W 2008 roku zrobiliśmy pierwsza rewolucję w oświetleniu i wymieniliśmy żarówki rtęciowe na sodowe. Teraz chcemy sodowe zamienić na ledowe - tłumaczy prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Przewidywany koszt inwestycji to 4,9 mln zł, a maksymalne dofinansowanie 90 proc. Zakres inwestycji uzależniony będzie od wysokości przyznanego dofinansowania oraz cen towarów i usług. 

Brane pod uwagę jest doświetlenie przejść dla pieszych przy szkołach i przedszkolach, nowe oświetlenie na ok. 10 ulicach. Ulice Pabianic oświetla ok. 5 tys. lamp ulicznych. Głównie korzystamy z sodowych źródeł światła. Zalety zamiany na oświetlenie ledowe to znaczne oszczędności w zużyciu energii, wyższa sprawność, dłuższa żywotność, oraz  ekologia.

– Obecnie za prąd płacimy (po podwyżce) 3 mln zł rocznie - dodaje prezydent.– Liczymy, że po zmianie oświetlenie koszty zmniejszą się o 60 procent.

Drugim, nieco droższym projektem, na którego realizację złożymy wniosek, to przebudowa dróg. Na ok. 3 km ulic chcemy wymienić zdegradowaną nawierzchnię na asfaltowe. Szacunkowa wartość inwestycji 5,3 mln zł, maksymalne dofinansowanie 95 proc.

Które ulice dostaną nowy asfalt?

– Na tym etapie wniosek nie wymaga wskazania konkretnych lokalizacji– wyjaśnia Mackiewicz.

Remont ul. Garażowej znalazł się na liście inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w wysokości 196.782 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (całkowita wartość 281.118 zł). Na liście rezerwowej jest przebudowa ul. Dereniowej i Cedrowej wraz z budową otwartego kanału deszczowego w Dereniowej (wniosek o 837.974 zł, całkowita wartość 1.197.107 zł)

O 15 milionów złotych wnioskujemy na inwestycję dużą jaką jest budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Grabowej

– Planujemy budowę obiektu sportowo-socjalnego, który będzie uzupełnieniem budowanej obok wielofunkcyjnej hali sportowej – opowiada prezydent.

Będzie też kompleks basenów, brodzik dla dzieci, boiska do piłki plażowej oraz niska hala do treningów. Powstanie także sala do sportów walki, gimnastyki, fitness, siłownia; zaplecze socjalne hali; zaplecze szatniowo-socjalne dla obsługi basenów i odrębne dla obsługi boisk piłkarskich w sąsiedztwie inwestycji; magazyny). Trzy baseny o wymiarach 12x25 m. Będą drewniane pomosty, zjeżdżalnie, natryski zewnętrzne, brodziki przy basenach, jacuzzi oraz siłownia "pod chmurką", plac zabaw i plażowe boiska rekreacyjne.

– Basen odkryty będzie funkcjonować w sezonie letnim, natomiast obiekt sportowo-socjalny przez cały rok. Szacunkowa wartość inwestycji 15 mln zł, 10 proc. udział własny– dodaje prezydent.

Kiedy dowiemy się jakie są wyniki starań urzędników?

Termin naboru wniosków upłynie 28 lutego. Poprawność formalną wniosków zweryfikuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wyborem inwestycji do dofinansowania zajmie się powołana przy premierze komisja.

– Wynik poznamy zapewne w tym roku - dodaje Mackiewicz. – Na najwyższe wsparcie (do 95 proc.) mogą liczyć m.in. inwestycje w drogi.