W sali Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Orlej 45 trwa nieustające walne zgromadzenie członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wczorajsze zebranie zostało odwołane, bo nie było quorum. Przyszło zaledwie 6 osób.
Dziś było ósme z jedenastu spotkań. Od godz. 8.00 do 15.30 obradowali spółdzielcy mieszkający w blokach podległych administracji nr 5.
Przyszło około 90 osób. Nie zjawił się Ryszard Tkacz, szef Stowarzyszenia Członków PSM, który do tej pory czynnie uczestniczył w zebraniach jako doradca prowadzącego zebranie. 
– Było konkretnie i na temat – stwierdził jeden ze spółdzielców. – Mieliśmy wiele pytań do zarządu i dostaliśmy odpowiedzi.
Spółdzielcy przyjęli sprawozdanie rady nadzorczej i udzielili absolutorium prezesowi Andrzejowi Piechockiemu i jego zastępcom: Zbigniewowi Mencwalowi i Dariuszowi Banachowskiemu za 2008 rok.