W 2009 roku zawieszono obowiązkową służbę wojskową i pobór zastąpiono kwalifikacją wojskową.

 – Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku – mówi Joanna Kupś, rzeczniczka Starostwa.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie działać w Pabian–Medzie przy ul. Kilińskiego 10/12 od 1 lutego do 11 marca. Zaproszenie dostaną mieszkańcy Pabianic, Konstantynowa oraz gmin: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice.

Kwalifikacja obejmie mężczyzn z rocznika 1997, a także urodzonych w latach 1992-96, którzy nie mają określonej kategorii, oraz osoby z roczników 1995-96, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

– Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1992-97, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej – informuje rzecznik prasowy Starostwa. – A także panie, które w roku szkolnym 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.

Kwalifikacja obejmie też osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności.