Radni podchodzili do urny i wrzucali kartki z głosami. To dopiero 9. punkt programu sesji Rady Miejskiej. Ma ona dwa razy więcej punktów. Rozpoczęła się o godz. 13.00.

Po wyborze komisji skrutacyjnej rozpocznie się głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego.