- Dla kierowców została udostępniona łącznica zachodniej obwodnicy Pabianic w kierunku Ksawerowa. Oznacza to, że kierowcy jadący od strony Sieradza nie będą już musieli dojeżdżać do ulicy Chocianowickiej i tam zawracać, ale będą mogli bezpośrednio z obwodnicy skręcić w stronę Ksawerowa - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA.

Zwłoka w otwarciu tej części obwodnicy spowodowana była tym, że podczas odbioru komisja bezpieczeństwa ruchu uznała, że ze względów bezpieczeństwa zamiast znaku STOP-u (w miejscu gdzie samochody zjeżdżające z obwodnicy wjeżdżają w stary przebieg DK 14), należy zastosować sygnalizację świetlną.

- Przyczyną była bliskość torowiska tramwajowego - wyjaśnia. - Wiązało się to ze znalezieniem pieniędzy na ten cel, wykonaniem projektu i wybudowaniem sygnalizacji.  

Kto zjedzie z wiaduktu, tego zatrzyma sygnalizator świetlny. Jeśli będzie jechał tramwaj, zaświeci się czerwone światło.