Konsulatacje społeczne będą dotyczyły transportu i komunikacji w powiecie pabianickim. Będzie to okazja do omówienia możliwości współpracy pomiędzy gminami, powiatami, Łódzką Koleją Aglomeracyjną i Urzędem Marszałkowskim w celu zaspokojenia potrzeb transportowych województwa łódzkiego, w tym koordynacji siatek połączeń.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia (wtorek) o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.

Uwagi można też przesyłać na adres mail: konsultacje@lodzkie.pl.