Zużyte przedmioty jak zwykle będzie zbierała firma Eko-Region. Odbiór odpadów nie dotyczy nieruchomości zarządzanych przez Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową, Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej oraz nieruchomości będących własnością lub w zarządzie instytucji publicznych bądź podmiotów gospodarczych. Odbiór odpadów dokonywany będzie tylko z terenów nieruchomości prywatnych.
Zbierane będą m. in.: sprzęt RTV i AGD, domowy sprzęt sanitarny, zużyte opony, akumulatory i baterie, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, złom metalowy, meble, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych.
Eko-Region nie zabierze: gruzu, kamieni, piasku, ziemi, odpadów budowlanych, odpadów zawierających azbest, środków chemicznych, lekarstw, odpadów zielonych.

15 października - 20 Stycznia, Baczyńskiego, Batorego, Boczna, Borowa, Bóźniczna, Bracka, Bugaj, Chmielna, Dobra, Dolna, Drewnowska, Garncarska, Gawrońska, Gdańska, Graniczna, Jaszuńskiego, Kazimierza, Kolonijna, Konopna, Kopernika, Kościelna, Krzywa, Majdany, Mała, Modra, Mokra, Myśliwska, Narcyza Gryzla, Nawrockiego, Nowowolska, Osiedlowa, Ossowskiego, Piotra Skargi, Podgórna, Podleśna, Popławska, Poprzeczna, Prosnaka, Rydzyńska, Sejmowa, Sienna, Słoneczna, Smugowa, Sobieskiego, Spacerowa, Spokojna, Sporna, Stary Rynek, Stara, Sybiraków, Szewska, Szpitalna, Wąska, Willowa, Wiosenna, Wschodnia, Zakole, Zaradzyńska, Żwirowa, Żytnia,

16 października - Agrestowa, Chmielowa, Ciepła, Dębowa, Gajowa, Gruntowa, Kapliczna, Karniszewicka, Kąkolowa, Konstantynowska, Kresowa, Ksawerowska, Leśna, Lisia, Łubinowa, Łukowa, Makowa, Młynarska, Modrakowa, Modrzewiowa, Orna, Piaskowa, Pietrusińskiego, Podmiejska, Poziomkowa, Rzgowska, Sikorskiego, Słonecznikowa, Tatarakowa, Torowa, Trawiasta, Wspólna, Żwirki i Wigury.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godziny 7.00. Konieczne jest oznaczenie na przekazywanych do odbioru opakowaniach rodzaju zawartych w nich odpadów. W przypadku braku dostępności specjalistycznego pojazdu odbierającego odpady do danej nieruchomości, należy  wystawić przeznaczone do odbioru odpady na najbliższym skrzyżowaniu ulic, gdzie taka dostępność jest możliwa. Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie oddziału firmy Eko-Region w Pabianicach przy ul. Traugutta 6a, tel. 042 215 51 41. Odbiór odpadów jest nieodpłatny.