Na sesji RM pod głosowanie poddano projekt uchwały dotyczącej zakazu udostępniania terenów miejskich cyrkom, które w programie posiadają tresurę zwierząt.

Pomysłodawcami akcji zbierania podpisów byli: Zofia Kriger-Kozłowska (radna Rady Miejskiej w Pabianicach), Arkadiusz Jaksa (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego) oraz Anna Kusiak (wolontariuszka ze schroniska). Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/wygonimy-cyrk-z-pabianic.html

Uchwała ta zakazuje dzierżawy terenów należących do miasta pod lokalizację cyrków z udziałem zwierząt, sprzedaży biletów i promowania takich imprez. 

Za jej przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw było 6. Wstrzymało się 3 radnych.