"Złota trzydziestka” to projekt sdla bezrobotnych (także uczących się – z wykluczeniem studentów dziennych) poniżej 30. roku życia. Z wsparcia mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, które chcą założyć własną działalność.

Projekt rozpocznie się 1 października. Chętni będą mogli skorzystać z tego programu się do 30 czerwca 2015 roku.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają 30.000 zł bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności. Do tego będzie im przysługiwać wsparcie pomostowe, czyli comiesięczna wypłata w wysokości 1.600 zł. Pieniądze te mają pomóc początkującemu przedsiębiorcy opłacić obligatoryjne wydatki, jak ZUS czy składki zdrowotne.

Bezrobotny, który chce założyć firmę, zostanie też skierowany na szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności. Będzie mógł także skorzystać z pomocy doradcy.

Projekt realizowany jest przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Informacji na  temat od września będzie udzielał ŁARR.

To nie koniec programów wspierania przedsiębiorczości. Razem ze "Złotą trzydziestką" wyłoniono do realizacji jeszcze 16 innych. 12 z tych inicjatyw będzie skierowanych do osób przed 30 rokiem życia, 2 dla osób po 50 i 1 dla niepełnosprawnych.