17 i 18 października po raz dziesiąty Pabianice staną się stolicą polskiej fizjoterapii, za sprawą X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii”. Wszystkie dotychczasowe konferencje niezmiennie stawały się ważnymi wydarzeniami, które nie tylko znacząco wpływały na rozwój i promocję fizjoterapii w Polsce, ale także pozwalały na integrację środowiska.
Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter, gościem specjalnym będzie prezes Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), prof. Marylin Moffat z USA.
W tym roku obok ponad 60 wykładów odbędą się warsztaty, w tym prowadzony przez prof. Marylin Moffat, Forum Dziekanów działających przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii, zebranie Zarządu Głównego PTF oraz pierwszy zjazd Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Konferencji towarzyszyć będzie niezwykle bogata jak na tego typu wydarzenie wystawa sprzętu rehabilitacyjnego (ok. 30 wystawców).
Z inicjatywy konsultanta wojewódzkiego ds. fizjoterapii, dr n. med. Marka Kiljańskiego w trakcie konferencji będzie możliwość bezpłatnego przebadania narządu ruchu (stóp) dzieci i dorosłych. Badanie będzie się odbywać 17 października w godz. 10.00-16.00 oraz 18 października w godz. 10.00-15.00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację pod nr. tel. 666 042 049.

Organizatorem konferencji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, przy udziale Pabianickiego Centrum Medycznego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi. Patronat honorowy nad konferencją objęli: rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, senator Ryszard Bonisławski, posłowie Dariusz Dziadzio i Dariusz Joński. Prezydent Zbigniew Dychto, starosta Krzysztof Habura oraz przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak zostali patronami organizacyjnymi wydarzenia.

Patronat honorowy objęli: przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Woźniewski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, prof. dr hab. Andrzej Nowakowski oraz kierownik Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński.