Zespół Inżyniera Miasta uzgodnił wstępnie z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej oraz firmą Włodan, że od 22 sierpnia (po godzinach porannego szczytu komunikacyjnego) do 24 sierpnia włącznie nieprzejezdne będzie skrzyżowanie ulic Waltera-Jankego i Nawrockiego, z uwagi na układanie warstwy ścieralnej asfaltu (o ile warunki atmosferyczne pozwolą wówczas na prowadzenie prac).

Tramwaj miał zabierać mieszkańców osiedla Bugaj i zawozić do Łodzi albo na dworzec kolejowy przy Łaskiej. Ułożono nawet część torowiska.

- W 1989 roku rozpoczęto budowę tej nowej linii tramwajowej - mówi Marcin Chmielewski, podinspektor w Urzędzie Miejskim. - Ale plany się zmieniły i budowa linii została przerwana.

Po marzeniach pozostał tylko relikt w postaci resztki torowiska na skrzyżowaniu ulic Waltera-Jankego i Nawrockiego.

- Te tory trzeba usunąć, bo nie będą nigdy wykorzystane - dodaje Chmielewski. - Przez nie komfort jazdy przez to skrzyżowanie jest bardzo mały.

Pomysłów było kilka.

- Kilkakrotna próba pokrycie asfaltem wystających części torowiska nie powiodła - wyjawiaStanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.

W okresie poprzedzającym układanie warstwy ścieralnej, dopuszczony będzie przejazd autobusów z Waltera-Jankego w prawo w Nawrockiego oraz na odwrót - z Nawrockiego w lewo w Waltera-Jankego. Prosi się kierujących o zachowanie w tym czasie szczególnej ostrożności.

Na czas zamknięcia skrzyżowania Zespół Inżyniera Miasta wyznaczył trasę objazdową dla autobusów linii „1”, „2”, „5”, „7”, „260”, „261”, „262” przez ulice Grota-Roweckiego i 20 Stycznia.

Przystanki dodatkowe w kier. Waltera-Jankego: Grota-Roweckiego / szkoła, 20 Stycznia / kościół Miłosierdzia Bożego.

Przystanki dodatkowe w kier. centrum: 20 Stycznia / Podleśna, Grota-Roweckiego / 20 Stycznia.

Przystanki na ul. Waltera-Jankego oraz przystanek Nawrockiego / Waltera-Jankego zostają zawieszone.

Przystanki Nawrockiego / Gawrońska oraz Nawrockiego / Mokra funkcjonują wyłącznie dla linii „263”.

Z uwagi na wyrównanie czasu przejazdu, wszystkie odjazdy linii „2”, „5”, „7”, „260”, „261”, „262” z pętli Waltera-Jankego na czas obowiązywania objazdu zostają opóźnione o 3 minuty.