We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe zasady odbywania kwarantanny dla osób przylatujących do Polski. Umożliwiono zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego na COVID-19, wykonanego po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska, przed kontrolą graniczną. Wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim. Zmiany wchodzą w życie od dziś (26 maja).

Od 4 czerwca znów będzie można organizować koncerty w plenerze oraz inne formy rozrywki kulturalnej na świeżym powietrzu, ale w reżimie sanitarnym. Będzie mogło wziąć w nich udział do 250 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami.

Koncerty i widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być organizowane pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni - z tym, że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Być może uda się zorganizować w tym roku Dni Pabianic, czy inne imprezy plenerowe, które nie odbywały się z powodu kolejnych fal epidemii koronawirusa Covid-19.