Trzeba uważać na skrzyżowaniu z ulicą Kapliczną. Tutaj jest ogromna dziura w jezdni. Zapadła się studzienka na kanale burzowym.