Każdego roku czwórka niezwykle zdolnych osób odwiedza Uniwersytet Harvarda i przekonuje się, że studia na najlepszej uczelni na świecie nie muszą pozostawać tylko w sferze marzeń.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, szczególnie na Uniwersytecie Harvarda. Poszukiwani są zdolni i nieprzeciętni ludzie pasjonujący się nauką, sportem, kulturą oraz angażujący się w przedsięwzięcia studenckie i sprawy społeczne.

Tygodniowy pobyt w USA z wizytą na Uniwersytecie Harvarda to nagroda główna w konkursie, którą otrzymuje 4 laureatów. Ponadto wszyscy laureaci zostają objęci programem mentorskim, który zapewnia im dostęp do wiedzy i doświadczenia prawie 300 polskich absolwentów Uniwersytetu Harvarda.

Aby otrzymać tytuł Laureata Konkursu, należy pokonać dwa etapy. Pierwszy to złożenie aplikacji w języku angielskim, której elementem jest m.in. napisanie jednostronicowego eseju na zadany temat. Tegoroczni kandydaci będą musieli odpowiedzieć na pytanie: What is the most interesting problem or important issue for you? Studenci mogą również opisać swoje niezwykłe zdolności i osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu czy działań społecznych. Dostępne są dwa sposoby wypełnienia zgłoszenia: poprzez aplikację mobilną na www.facebook.pl/DroganaHarvard oraz poprzez formularz na stronie www.droganaharvard.pl. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 22 kwietnia o godzinie 23.59.

Drugi etap to selekcja 30 najciekawszych aplikacji. Ich autorzy zostają zaproszeni na rozmowę z Kapitułą Konkursu, która spośród nich wyłoni 15 laureatów konkursu Droga na Harvard. Czworo najlepszych otrzyma tytuł Laureata Nagrody Głównej. Wyniki ogłoszone zostaną 13 czerwca 2013 r. na oficjalnej gali finałowej z udziałem gości specjalnych oraz członków stowarzyszenia Harvard Club of Poland.