Do Miejskiego Ośrodka Kultury przyjechały zespoły teatralne dzieciaków z całego powiatu. Jako pierwszy wystąpił Teatr „Niezwyczajni” z Dobronia, którego opiekunem jest Monika Pawełczyk. Uczniowie z tamtejszego gimnazjum wystawili sztukę „Chodź człowieku, coś ci powiem”. Po nich na scenie w sztuce „Poczekalnia” wystąpiła młodsza grupa teatralna „Kartony”, działająca pod okiem instruktora Marka Binkowskiego w MOK-u. Przegląd zakończył występ kółka kabaretowego z Dłutowa. Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali kilka skeczów, np. „Faraon”, Odyseusz” oraz „Przepraszam szalony pączku”.

Młodych aktorów oceniało jury: Dorota Olejnik, opiekun koła teatralnego z SP nr 5 oraz instruktorzy artystyczni MOK-u Joanna Urbaniak-Woźniak oraz Andrzej Krajewski. Do wojewódzkich eliminacji przeglądu, które odbędą się 10 marca w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia”, zakwalifikowano Teatr „Niezwyczajni” z Dobronia.