Podczas konkursu dzieci zaprezentowały wiedzę i umiejętności z dziedziny ekologii i ochrony przyrody. Nauczycielki, które przygotowały i poprowadziły quiz (A. Lewandowska, M. Olkusz, K. Osmulska) stworzyły dzieciom wiele okazji do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.