W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Autorka zaprezentowała dzieciom książkę oraz opowiedziała o swojej twórczości. Pani Elżbieta, która mieszka w Australii, pokazała też dzieciom roślinność i zwierzęta tego kontynentu.
Podobne spotkanie odbyło się w Filii Bibliotecznej w Petrykozach