Stawka w zawodach to zaproszenie na wycieczkę do Brukseli i Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody rzeczowe.

Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolski i trzyetapowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizatora konkursów i olimpiad przedmiotowych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalanych z całej Polski (min. Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Przedsiębiorczości).

Udział w zawodach ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, uczyć dyskutować w sposób uwzględniający różnorodne opinie, a także przygotowywać do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.

Zapisy potrwają do 4 grudnia. Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.gowos.pl.