Trzy szkoły, których odpowiedzi zostaną uznane przez jury za najciekawsze, otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł (I miejsce – 5.000 zł, II miejsce – 3.000 zł, III miejsce – 2.000 zł).

Dodatkowo, nauczyciele z 25 placówek zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach naukowych na temat kreatywnego i innowacyjnego prowadzenia lekcji z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Uczestnicy otrzymają także materiały metodyczne oraz przykładowe scenariusze lekcji.

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych ADAMED SmartUP to inicjatywa skierowana do nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych z placówek zlokalizowanych na terenie całej Polski. Zadaniem konkursowym jest wybór jednego z zaproponowanych tematów z zakresu matematyki, fizyki, biologii bądź chemii, a następnie nagranie krótkiego filmu, będącego jego autorską interpretacją. Według założeń konkursu, wideo powinno być przygotowane we współpracy z uczniami oraz pokazywać, że praca z młodzieżą jest niezwykle pasjonująca i inspirująca.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 października poprzez formularz online na stronie https://adamedsmartup.pl/konkurs/. Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 10 listopada.