By zdobyć nagrodę starosty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą wykazać się znajomością geografii Polski i państw Morza Bałtyckiego, jego fauny i flory, polskiej historii morskiej, a także podstawowego nazewnictwa żeglarskiego i nawigacji morskiej. Po przeprowadzonym teście zostanie wyłoniona zwycięska trójka uczniów, którzy w wakacje popłyną jachtem żaglowym po Morzu Bałtyckim.
Fundatorem nagrody jest starosta.
Głównym organizatorem konkursu jest Pabianicki Klub Sportów Wodnych, a współorganizatorem powiat pabianicki.


Program „Jestem the best” realizowany jest przez Pabianicki Klub Sportów Wodnych w szkołach ponadgimnazjalnych podległych staroście. Celem programu jest przygotowanie uczniów do samodzielnych publicznych wystąpień praktykowanych w pracy i życiu dorosłych, a tym samym nabywanie przez ucznia doświadczeń w promowaniu swojej osoby poprzez swoje predyspozycje emocjonalne, wiedzę i umiejętności.