Miejski Ośrodek Kultury ustalił jedną kategorię konkursu - trzeba zaśpiewać dowolną piosenkę polską lub obcojęzyczną. Będzie podział na kategorie wiekowe: do 10 lat, 11 - 13 lat, 14 - 16 lat, 17 lat i powyżej. W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy, zespoły wokalne. Konkurs Piosenki „Talenty” odbędzie się w dwóch etapach.

Nagrania DEMO na CD lub jako pliki mp3 zgłaszanych utworów (minimum 2 piosenki) oraz czytelnie wypełnioną (PISMO DRUKOWANE) kartę uczestnictwa należy przesłać na adres:  Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, 95 – 200 Pabianice, ul. Kościuszki 14
e-mail: musictech@interia.pl lub amoka@poczta.onet.pl w terminie do 30 października 2009r.

Komisja powołana przez organizatora dokona wyboru utworów oraz wykonawców na finał konkursu piosenki. O zakwalifikowaniu się do finału organizator poinformuje uczestnika bądź zespół telefonicznie lub e-mailem do 12 listopada 2009 r.