Uczestnicy będą się ubiegać o Złotą Maskę 2013, prezentując dowolny utwór poetycki w formie dialogu. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez czytelne wypełnienie karty zgłoszenia (karta dostępna na stronie MDK-u). Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do MDK lub wysłać emailem na adres mdk@poczta.konsys.pl (w temacie maila wpisując „porozmawiajmy poezją 2013”) do 18 października.

Prezentacja powinna zawierać elementy gry aktorskiej, tzn.: gest, ruch, mimikę, działanie na rekwizycie itp. Każdy uczestnik może brać udział w jednej prezentacji. W jednej prezentacji może brać udział maksymalnie 5 osób. Zaleca się ograniczenie elementów scenografii. Konkurs odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38 w sali widowiskowej 23 października o godz. 12.00.