Wspaniała zabawy, wakacyjne piosenki, spacer, wspólne malowanie i poezja Juliana Tuwima, zatem – kultura, przyroda, zabawa - to motto przewodnie pierwszych zintegrowanych zajęć artystycznych, jakie odbyły się w minioną środę w ramach zajęć Wakacje z kulturą, organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach.

Dzieci pod okiem instruktorów placówki spędziły wspólnie cztery godziny na terenie pabianickiej Businki. Mogły nauczyć się nowych piosenek, poznać sztukę recytacji wierszy, czy też nauczyć się poprawnej dykcji i wyrażania emocji. Największą popularnością cieszył się chętnie recytowany przez wszystkich wiersz „Lokomotywa”, który przedstawiony został jako jedna wielka wspólna ilustracja.

Zintegrowane, wyjazdowe zajęcia artystyczne organizowane są w każdą środę lipca i sierpnia. Przed nami wyjazdy do ciekawych miejsc naszej okolicy, jak: Lasek Miejski, park Wolności, Dłutówek, Barycz, Talar, Duża Woda i leśnictwo Dąbrowa. W lipcu i sierpniu zaplanowano również dwie wycieczki: do Arboretum w Rogowie i do Walewic. Wszystkie wyjazdy są bezpłatne, realizowane w ramach projektu „Cudzie chwalicie, swego nie znacie”, dofinansowanego z WFOŚiGW.

Mają na celu między innymi uwrażliwienie na „melodie i rytmy” przyrody, zdobycie umiejętności wyszukiwania charakterystycznych dźwięków oraz przypisywania im ich źródeł, zapoznanie ich uczestników z twórczością J. Tuwima, rozwijanie umiejętności pracy nad poprawną dykcją, akcentem, rytmem, tempem, intonacją, modulacją głosu i wyrażaniem emocji. Spotkania wyrabiają również umiejętność pracy w zespole, budują więzi z rówieśnikami i instruktorami, rozwijają wyobraźnię oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.

Zachęcamy do udziału. Informacje i zapisy u instruktorów lub w sekretariacie MOK-u.