Uczestnicy wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z opiekunami Janiną Olejnik i Agnieszką Kulpińską - Górską, nauczycielkami przedmiotów ekonomicznych, zostali zaproszeni na spotkanie z byłym premierem i prezesem Narodowego Banku Polskiego, profesorem Leszkiem Balcerowiczem. Spotkanie odbyło się na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
- Wykład „Kryzys finansowy czy kryzys kapitalizmu” był doskonałą okazją do uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kryzys może dotknąć polską gospodarkę oraz jaki najbardziej prawdopodobny osiągnie wymiar – mówi Hanna Grącka, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.
Profesor Balcerowicz przedstawił ponadto szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, wynikające z faktu wejścia Polski do strefy euro. Jednoznacznie nie określił, czy uda się - zgodnie z założeniami rządu - wejść do strefy euro w roku 2012.
Ogromny entuzjazm zgromadzonych słuchaczy wzbudziła konkluzja prof. Balcerowicza: „kapitalizm nie upadnie, socjalizm nie wróci” oraz to, że „ największy wpływ na przebieg kryzysu może mieć prezydent USA Barack Obama”.
- Udział w wykładzie pana profesora to dla młodzieży naszej szkoły doskonała lekcja ekonomii, a jednocześnie ogromne wyróżnienie – twierdzi Hanna Grącka.
Uczniowie klas Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach byli nie tylko współuczestnikami spotkania, ale przede wszystkim mogli się poczuć kimś wyjątkowym, z kim warto rozmawiać, dyskutować, i od którego kompetencji zawodowych zależeć będzie rozwój gospodarczy naszego kraju.