Będzie to już 16. edycja ogólnopolskiego konkursu „Człowiek w ruchu”. Co trzeba namalować?
- Inspiracją dla naszego konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności, takich jak: taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp. – mówią organizatorzy. - Oczekujemy jak najwięcej radości i wyobraźni, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat. Na kartce formatu maks. A3 trzeba stworzyć rysunek, malunek lub grafikę. Z tyłu pracy należy przykleić wypełnioną kartę informacyjną, która jest dostępna na stronie organizatora, czyli Młodzieżowego Domu Kultury: www.mdk-pabianice.pl.
Prace trzeba przesłać do 22 kwietnia na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.