Jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, a także poszerzenia wiedzy z zakresu prawa.

Drugie wydarzenie to trzecia edycja konkursu Media interaktywne – nowe media, który zostanie przeprowadzony w Zduńskiej Woli. Ma na celu rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nowych mediów oraz ich roli w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

W konkursach mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu łódzkiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 stycznia. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.

Organizatorem naukowej rywalizacji jest Społeczna Akademia Nauk, wydziały w Zduńskiej Woli i Sieradzu.

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy konkursów można znaleźć na stronach internetowych ww. wydziałów SAN.