2 września rozpoczną się zajęcia artystyczne, naukowe i sportowe w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Pułaskiego 38. Prowadzący zajęcia nauczyciele zapraszają zarówno wcześniej uczestniczące w nich dzieci i młodzież, jak i tych młodych ludzi, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoją przygodę artystyczną. Oferta skierowana jest do młodych ludzi w wieku od 4 do 25 lat, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania, kształtować umiejętności, czy pozwolić odkrywać wyspecjalizowanej kadrze pedagogicznej ukryte talenty.

Najmłodsze dzieci (4-7 lat) Małgorzata Skibińska zaprasza na zajęcia muzyczno-ruchowe.

Zespół taneczny Ludens w pięciu grupach wiekowych począwszy od dzieci 7-letnich poprowadzi Monika Czaplicka. Zespół tańczy w technikach nowoczesnych, takich jak hip - hop, house, wacking czy krump.

Magdalena Filipiak zaprasza do studia piosenki dzieci od szóstego roku życia. Zajęcia dla najmłodszych obejmują zabawę z piosenką, pracę z mikrofonem, zajęcia zespołowe. Starsi uczestnicy rozwijają swój talent wokalny poprzez ćwiczenia emisji głosu, naukę technik wokalnych, ruchu scenicznego, interpretacji piosenki oraz posługiwania się mikrofonem.

W pracowni muzycznej Krzysztofa Straburzyńskiego można posiąść umiejętności gry na gitarze klasycznej, akustycznej i elektrycznej oraz perkusji i akordeonie. Ofertę nauki gry na instrumentach poszerza Małgorzata Skibińska o grę na keyboardzie.

Szeroką ofertę dla dzieci już od 4. roku życia mają nauczyciele plastyki: Jacek Kowalski i Ludmiła Morawska-Baykowska, którzy obok rysunku i malarstwa proponują inne atrakcyjne techniki plastyczne. Jest możliwość tworzenia form użytkowych, rzeźb z gliny oraz utrwalenia ich w procesie wypalania w pracowni ceramicznej.

Nauka języka angielskiego prowadzona jest w grupach wiekowych począwszy od drugiej klasy szkoły podstawowej, a skończywszy na klasach gimnazjalnych.

Kontynuowane będą zajęcia w wyposażonej w ciemnię pracowni fotograficznej, które poprowadzi Katarzyna Krakowiak.

Na zajęcia akrobatyki sportowej prowadzone przez trenera II kl. gimnastyki sportowej Wiesława Dobiecha tym razem zapraszamy wszystkich chętnych od siódmego roku życia.

Do MDK-u trafią także dzieci z wadami postawy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez Grażynę Wójcik - dla dzieci od siedmiu lat.

Do zespołu tanecznego Ganesz instruktor Beata Stasiak zaprasza osoby, które wcześniej zaprezentują przed nią swoje umiejętności i predyspozycje taneczno-ruchowe.

Codziennie dla wszystkich uczestników zajęć prowadzona będzie świetlica, otwarta od godz. 14.30. Zajęcia świetlicowe, a w jej ramach „zabawy ze sztuką” poprowadzi Anna Ucińska.

Szczegółowe informacji o działaniach MDK-u łącznie z harmonogramem zajęć są na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl. Informacji udziela również sekretariat MDK codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 ( tel. 42 215 20 93).