Objętość opowiadania to dokładnie 50 słów, a tytuł – do 15 słów. Formy skrócone (np. I’ll, he’s) są liczone jako jedno słowo. Opowiadanie w formie komiksowej musi zawierać 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów. Prace trzeba wykonać w formacie A3.

Prace uczestników II i III kategorii, napisane na komputerze w formie pliku tekstowego, należy przesłać mailem do 13 listopada na adres mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii wysyłają prace pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice, z dopiskiem: MINI-SAGA COMPETITION. Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.

Dane osobowe: imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek, nr tel. trzeba wpisać pod pracą – w przypadku mini sagi literackiej, a na odwrocie pracy - w przypadku formy komiksowej.

Autorzy najlepszych prac dostaną książki.