O główną nagrodę, czyli Złotą Maskę będą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu. Dzieci zostaną podzielone na dwie kategorie wiekowe (klasy I-III i IV-VI). Ich konkursowym zadaniem będzie prezentacja dowolnego utworu poetyckiego w formie dialogu.
– Prezentacja powinna zawierać elementy gry aktorskiej: gest, ruch, mimikę, działanie na rekwizycie itp. – wyliczają organizatorzy z Młodzieżowego Domu Kultury. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna dziecka. Można je pobrać ze strony internetowej MDK-u.
Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: mdkpabianice@gmail.com (w temacie maila wpisując „porozmawiajmy poezją 2019”) do 25 października.