Konkurs przebiega w trzech etapach:

Etap I – eliminacje wstępne

W eliminacjach konkursu, które odbędą się 11 lutego o godz. 10.00, uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 10-12 finalistów. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom.

Etap II – warsztaty wokalne

Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Magdalenę Filipiak w dniach 12 lutego, 13 lutego oraz i 14 lutego o godz. 10.00.

Etap III – finał

Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 15 lutego o godz. 17.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł Idolka, nagrody oraz wyróżnienia

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Młodzieżowego domu Kultury, tel. 42 215 20 93, www.mdk-pabianice.pl.