W kategorii wiekowej od 7 do 9 lat pierwsze miejsce zajęła Paula Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach. Na drugim miejscu znalazły się Amelia Kubiak i Julia Szymczak (również z SP 5). Trzecie miejsce przypadło też ex aeuo Pawłowi Skrodzkiemu (uczniowi SP 9) i Natalii Mikołajczyk z MOK–u.
Wśród uczestników w wieku od 10 do 12 lat najładniejszą ozdobę choinkową wykonała Aleksandra Pietrucień (SP 14). Drugi na podium był Szymon Jacoń (SP 17). Trzecie miejsce jednocześnie zajęły Katarzyna Kubiak (SP 17) i Patrycja Michalska (SP 14). Wyróżnienia przyznano Annie Sławek z SP 14, Marcie Jaworskiej z SP nr 14 i Dagmarze Śliwińskiej z SP nr 3.
Najlepsza w swojej kategorii wiekowej (od 13 do 16 lat) była Diana Rosińska z Gimnazjum w Piątkowisku. Jury przyznało trzy miejsca drugie. Nagrody otrzymały: Weronika Walaszczyk z Gimnazjum nr 3, Justyna Sobczak - uczennica z Gimnazjum w Dłutowie i Anna Skupień z Gimnazjum w Dłutowie.
Najmłodsi uczestnicy konkursu też dostali wyróżnienia. W kategorii sześciolatków wyróżniono Nadię Pomykałę z SP w Woli Zaradzyńskiej, Martynę Gruszczyńską z SP w Woli Zaradzyńskiej i trzy podopieczne Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach: Weronikę Kubik, Annę Ozimek i Darię Zajdel.