Na IV edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Bajkowy zwierzyniec”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, napłynęło 97 prac z 15 szkół podstawowych specjalnych.

Uczestnikom oraz ich opiekunom rozdano dyplomy i podziękowania, zaś laureatów nagrodzono książkami o zwierzętach. Nastąpiło także oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej.

W Galerii Ex Libris zrobiło się niezwykle kolorowo za sprawą nadesłanych prac, które prezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom. Uroczystość uświetnili występem uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach. Przygotowali niezwykły koncert, nawiązujący do konkursu: piękne melodie przeplatały się z recytowanymi wesołymi wierszami Jana Brzechwy o niesfornych zwierzakach.