Maria Turowska i Gryzelda Studzińska opowiedziały swoją historię. Pierwsza była podczas powstania kolporterem, druga sanitariuszką.

- Na pewno taka lekcja jest ciekawsza, niż zwykłe opowiadanie przez nauczyciela o czasach wojny – mówili uczniowie szkoły.

- Życzę wam, abyście nigdy nie przeżywali okrucieństw wojny. Takie jest moje przesłanie – mówiła Gryzelda Studzińska. - Teraz żyjemy w wolnej Polsce, działajcie i róbcie tak, aby nasza ojczyzna zawsze była wolna i swobodna.

Po spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce powstańczej. Młodzież przygotowała również prezentację multimedialną. Publiczność oglądała zdjęcia z powstania warszawskiego, wysłuchała historii powstania oraz  pieśni wojennych.

Cała sala dostała teksty dwóch bardzo popularnych pieśni pt.: „Warszawskie dzieci” i „Pałacyk Michla”. Śpiewali wszyscy.