W konkursie literackim „Czy znasz tę baśń?” rywalizowali uczniowie klas czwartych szkół podstawowych. Zadaniem uczestników zmagań było interpretowanie baśni.
Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie: Anna Bednarek, Aleksandra Janczyk, Weronika Krawczyk, Dagmara Wojtczak. Opiekunem drużyny były: Dorota Stolińska, Dorota Olejnik.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 14. Na trzecim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 17.
Konkurs miał na celu wykazanie się uczestników znajomością lektur szkolnych, baśni Hansa Christiana Andersena, braci Grimm i pisarzy polskich, kształcenie umiejętności pracy w grupie i szlachetnej rywalizacji.