W pabianickich ogólniakach będzie się uczyło 258 uczniów. Sześć klas zostanie otwartych w I Liceum Ogólnokształcącym: dwie biologia-chemia-fizyka, dwie angielski-matematyka-fizyka i po jednej: angielski-geografia-matematyka i historia-polski-angielski. W II Liceum Ogólnokształcącym będzie pięć klas: matematyka-fizyka-angielski, biologia-chemia-fizyka, polski-historia-język obcy, angielski-geografia-matematyka i geografia-polski-angielski-niemiecki. W Konstantynowie Łódzkim będzie się uczyło 51 uczniów.

Zespoły Szkół oferowały kształcenie w różnych zawodach. W wielu szkołach klasy będą łączone. W Zespole Szkół nr 1 są to: technik mechanik i technik budownictwa oraz technik mechatronik. Zawodowe klasy są dwie. Pierwsza z nich będzie skupiać mechaników pojazdów samochodowych i blacharzy samochodowych, a w drugiej będą się uczyć fryzjerzy, cukiernicy i monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Będzie się tutaj uczyło 98 uczniów.

Pięć klas zostanie otwartych w Zespole Szkół nr 2. Tę szkołę wybrało 154 gimnazjalistów. Będzie to technik informatyk oraz łączone klasy: technik elektryk i technik informatyk, techniki elektronik z technikiem teleinformatykiem i technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik analityk z technikiem ochrony środowiska oraz technik cyfrowych procesów graficznych z technikiem technologii żywności. Być może powstanie tutaj klasa zawodowa: elektryk, kucharz, elektromechanik.

Zespół Szkół nr 3 wybrało 115 uczniów. Będą się uczyć tak jak w latach ubiegłych: technicy logistycy, technicy hotelarstwa i technicy usług fryzjerskich. Z nowości będzie fototechnik, który cieszył się dużym powodzeniem. Dwunastu chętnych jest do klasy ekonomicznej.

- Mamy nadzieję, że uda się uruchomić klasę o profilu ekonomicznym. Aby powstała, musiałoby być jeszcze kilku chętnych – mówi Marian Lorenczak, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania.

Najwięcej punktów musieli zdobyć ci, którzy wybrali I LO, bo aż 93. Do II LO przyjmowano gimnazjalistów z 82 punktami. Do szkół wielozawodowych przyjmowano wszystkich, bez względu na liczbę punktów. Ci z gorszym świadectwem i wynikiem egzaminu wybierali zasadnicze szkoły zawodowe.

W ubiegłym roku nabór był lepszy. Utworzono o 6 klas więcej. Przyjęto 787 uczniów. Dlaczego w tym roku jest gorzej?

- Bo pabianickie gimnazja ukończyło o dwustu uczniów mniej. Niestety niż demograficzny dotarł już do szkół ponadgimnazjalnych – odpowiada naczelnik. (kate)