Szkoła muzyczna I stopnia przyjmuje uczniów na:

cykl czteroletni (wiek kandydatów: 8- 16 lat) - specjalności: flet, obój, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, puzon, perkusja, altówka, kontrabas, gitara, akordeon, organy i saksofon (nowość) 

cykl sześcioletni (wiek 7– 10 lat) - specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, perkusja, kontrabas i saksofon (nowość)

Do szkoły muzycznej II stopnia na:

wydział instrumentalny (10 – 23 lat) - specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, gitara, akordeon, organy, saksofon (nowość - także po klarnecie)

wydział wokalny - specjalność: śpiew klasyczny

Warunkiem utworzenia tego kierunku jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów w wieku 16 - 23 lata. Rekomendowane jest wykształcenie muzyczne w zakresie PSM I st.

Jakie dokumenty trzeba złożyć podczas rekrutacji?

Potrzebny jest kwestionariusz kandydata oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej (można dołączyć w terminie późniejszym).

Termin składania wsniosków minie 30 kwietnia.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową po adresem: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl. Szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.pabianice.pl oraz pod numerem telefonu (42) 215-55-39 oraz (42) 211-80 11.