W konkursie poetyckim „Sercu bliskie – miejsca, ludzie, wydarzenia” mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie fraszki lub zestawu fraszek (maksymalnie 3 teksty) do Miejskiej Biblioteki Publicznej (św. Jana 10), do 20 listopada. Wymagana tematyka utworów – Pabianice i powiat pabianicki. Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem. To samo godło powinno występować na dołączonej do utworu zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z danymi autora: imieniem i nazwiskiem, adresem, nazwą szkoły i klasą. Na konkurs można nadsyłać utwory, które nigdy wcześniej nie były publikowane.